Vreta Gård (Breds Vreta Gård) drivs av Annette och Anders Westerberg och våra två barn Erik (född 2004) och Albin (född 2006).

Vi köpte gården 2003 med målsättning att driva den som ett småskaligt jordbruk, med hänsyn till natur och miljö.

Annette ansvarar för driften av gården, eller gör så mycket hon kan. Anders jobbar heltid utanför gården och hjälper till på helger och ibland på kvällarna.

sälenfjällen
Foto: Åsa Morath 2014

Annette

Annette gillar att hålla kurser och det är något som byggs på som ett komplement till försäljning av de produkter som gården ger. Att väva ihop gård, djur, natur och möten med människor är ett mål för verksamheten på Vreta Gård. Dessutom håller Annette rådgivning och föreläsningar på begäran.

Nedan följer en ”komprimerad” sammanställning av Annettes erfarenhet. Då Annette gillar att hålla kurser så är hon också en person som älskar att gå kurser:). Det finns så mycket att lära, speciellt när man jobbar med något så komplext som lantbruk! 


Genomförda rådgivningar

 • Diverse rådgivningar 2014-2021. Från 2021 även digitalt

Genomförda kurser, föreläsningar m.m.

 • Ett antal föreläsningar och kurser som jag nu inte fört in här...
 • Studiecirkel "skötsel och aktiv förvaltning av diken" Studieförbundet Vuxenskolan på uppdrag av Jordbruksverket. Sedan 2018
 • Länsstyrelsen i Uppsala län
  Flora- och beteskurser 2014
 • Civilförsvarsförbundet, instruktör sedan 2013. Håller diverse kurser.
 • Länsstyrelsen i Stockholms län
 • Föreläsningar (fårraser, produktionsformer, fåråret) 2012
 • Fårkurser i egen regi, från 2011. Till en början i samarbete Studiefrämjandet. Sedan 2020 samarbete Studieförbundet Vuxenskolan. .
 • Hönskurser, löpande dagskurser sedan 2014
 • Vilda växter- egen kurs, sedan 2020 i samarbete SV

Förtroendeuppdrag

 • Uppdrag via LRF (workshops, matematik högstadieskolor via Smart Matte AB) 2022-
  2021-2022 Hållbarhetsambassadör LRF Mälardalen (projekt)
 • 2011-  Ledamot Norra Åsunda LRF lokalavdelning
 • x- x ledamot Naturskyddsföreningen Enköping (ca 5 år)
 • 2009-2015  Ledamot (utbildningsansvarig samt ordförande) Stockholm-Uppsala fåravelsförening. Från 2016 valberedning Stockholm-Uppsala fåravelsförening
 • 2020 Ordförande Stockholm-Uppsala fåravelsförening
 • 2021 Kontaktperson för Bonden i Skolan (LRF) på uppdrag av Stockholm-Uppsala Fåravelsförening

Erfarenhet djur/lantbruk

 • Fäbodpraktik 2013, 2014
 • Arbetat som avbytare på mjölkgård
 • Ansvarig för levande fäbod med djur och matservering (ca 4 somrar innan vi köpte egen gård)
 • Turledare (hjälpledare) för grupp på islandshäst
 • Gått körkurser (häst) samt kört praktiskt i tidigare arbete
 • Sommararbete på gård i Schweiz (mjölkning, potatis)


Akademisk utbildning

 • Miljökommunikation för förändringsarbete, Karlstads universitet 7,5 hp 2023
 • Sveriges berggrundsgeologi, 3 hp, Lunds universitet 2023
 • Meteorologi och klimatologi 7,5 hp 2022
 • Klimat i förändring 7,5 hp 2022
 • Utomhuspedagogik, säkerhet till vardags och kris 15 hp 2013
 • Agrarhistoria, praktisk sommarkurs i agrar- och landskapshistoria 10 hp 2012
 • Fortsättningskurs etologi 7,5 hp 2012
 • Introduktion till etologi 7,5 hp 2011
 • Djurhållning i Ekologiskt lantbruk 7,5 hp år 2010
 • Fårproduktion och företagande 10 hp år 2010
 • Floristik och Faunistik 10 hp år 2010
 • Naturvägledning för yrkesverksamma 3 hp år 2010
 • Sommarkurs i franska vid universitetet i Genéve, medelavancerad nivå år 1992

Övrig utbildning

 • Kommer under 2024 gå yrkesutbildning kring våtmarker
 • Ekosystemtjänser, blå-gröna miljöer, Yrkesutbildning för gröna näringar, Enköping 25% hösten 2023
 • Går fortbildning löpande via Jordbruksverket (för rådgivare) samt webbimar eller liknande via andra aktörer såsom Gård- och Djurhälsan, LRF, Fåravelsförbundet, olika myndigheter eller organisationer
 • Villkorad läkemedelsanväning får, nöt, gris. Svenska blå stjärnan 2023
 • Agenda 2030- Akademin, Väddö Folkhögskola 2021-2022
 • Kost-och hälsocoach, 50% 1 år, Väddö Folkhögskola 2019-2020
 • Smittskydd, Svenska Blå Stjärnan 2021
 • Cirkelledarutbildning "skötsel och aktiv förvaltning av diken"
 • Småskalig äggproduktion, Länsstyrelsen Stockholm 2014, 2015
 • Smittskydd fjäderfä, Svenska Blå Stjärnan 2014
 • Fjäderfä, Svenska Blå Stjärnan 2014 (4 dagar)
 • Grundkurs för genbanksdjur kanin, Föreningen Gotlandskaninen, 2013
 • Utbildad djurskötare inom lantbruket genom Svenska Blå Stjärnan
 • Kurser inom Friluftsfrämjandet
 • Naturvägledning (naturguide) 1 år (1999)
 • Turistservice 1 år (1994)
 • Natur- och miljövårdskurs 0,5 år (1990)

Övrigt

 • Uppdrag Enköpings kommun som kontaktperson till en person, från hösten 2023
 • Insats svinpest, Sänkmossen, Fagersta. Genom Svenska Blå stjärnan, anställd av Jordbruksverket (blev en dag, pga ändrad strategi)
 • Scoutledare 2014-2015
 • Rider lektionsridning Islandshäst 2014-
 • Barnledare inom Friluftsfrämjandet (Knytte och Mulle) under totalt ca 5 år, mest intensivt mellan 2007 och 2011
 • Har varit turledare på fjäll (Friluftsfrämjandet)
 • Har arbetat 2 år på Ur och Skurförskola
 • Har arbetat 2 år med vuxna med funktionsvariation på Hästa 4H lantbruk, Stockholm (Kista dagliga verksamhet)
 • Haft samarbete med Daglig verksamhet Enköping (1 år, person "jobbat" på vår gård)
 • Pratar engelska och franska flytande och lite tyska

 
Annette har ett stort natur- och friluftsintresse. Semestrarna har i stort sett alltid spenderats vandrande med ryggsäck, kanotsemester, långritter, häst och vagn m.m.

Tidigare har Annette främst arbetat som ekonomiassistent.