Denna hemsida är skapad med hjälp av Joomla! som är ett "Open Source"-verktyg, dvs det utvecklas av personer som programmerar på ideel basis och det är fritt att använda programmet för att bygga och administrera sin egen hemsida.

Extra information